SYSTEM WERYFIKACJI AUTENTYCZNOŚCI LEKÓW

Kompleksowe wsparcie aptek szpitalnych w weryfikacji leków.

Udostępniamy aptekom szpitalnym urządzenie oraz system do weryfikowania autentyczności pochodzenia leków. Dzięki systemowi apteki szpitalne będą miały możliwość swobodnego skanowania leków i kontrolowania ich autentyczność - tym samym będą w stanie powstrzymać proceder fałszowania leków, który zagraża zdrowiu i życiu pacjentów.

System jest po pierwsze, odpowiedzią na proces cyfryzacji szpitali, jaka zachodzi na całym rynku europejskim w branży medycznej.

Po drugie, nasz system jest odpowiedzią na Dyrektywę unijną z dn. 5 lipca 2017 roku o powołaniu Krajowej Organizacji Autentyczności Leków KOWAL. Dyrektywa fałszywkowa wprowadza obowiązek umieszczania na opakowaniach leków podwójnych zabezpieczeń (zabezpieczenie otwarcia opakowania oraz niepowtarzalny kod 2D – weryfikacja autentyczności) chroniących przed sfałszowaniem.

Obowiązek ten dotyczy większości leków dostępnych na receptę oraz części leków bez recepty.

Kreujemy nowe rozwiązania przy wsparciu nowoczesnych technologii, które kształtują przyszłość branży medycznej już dziś.

Jak Lideo pomoże twojej placówce?

Lideo zaopatrzy aptekę szpitalną w dedykowany terminal skanujący wraz z odpowiednim oprogramowaniem, który umożliwi pełną weryfikację autentyczności leków w każdym wymaganym przez unijne przepisy zakresie.

System dostarczany przez Lideo umożliwi aptece weryfikację leków przed jego wydaniem poprzez skanowanie umieszczonych na opakowaniach leków kodów 2D i „odpytanie” centralnej bazy o status danego leku.

Apteka szpitalna będzie mogła także zeskanować opakowanie w przypadku np. wydaniu, zwrotu, chęci zweryfikowania opakowania leku w dowolnym momencie np. przy przyjęciu i każdym innym wymaganym przez dyrektywę zakresie.

Apteka będzie miała także wgląd do pełnej historii wykonanych operacji.

Co zyskujesz?

 • obsługę wszystkich procesów apteki szpitalnej, które przewidziała unijna ustawa
 • zoptymalizowany czas połączenia z centralnym rejestrem leków
 • możliwość weryfikacji leków już na etapie ich przyjęcia/dostawy
 • możliwość seryjnego skanowania opakowań
 • wysoką niezawodność systemu poprzez implementację modemu GSM
 • wysoką wydajność produktu
 • pełną mobilność produktu (praca z bezprzewodowym urządzeniem)
 • dostęp do aktualnych danych o produktach leczniczych
 • dostęp do historii przeprowadzonych operacji
 • prosty i intuicyjny interfejs
 • system niezależny od infrastruktury szpitala, ale z możliwością jego połączenia
 • skalowalność (wiele urządzeń dla jednego szpitala, które można monitorować)
 • bezprzewodowy terminal - odporny na upadek, czytelny dotykowy wyświetlacz oraz możliwość obsługi (skanowania) przez osoby prawo i lewo ręczne
Każda apteka szpitalna od dnia 9 lutego 2019 roku jest zobligowana do posiadania i wdrożenia we własnym zakresie odpowiedniego systemu informatycznego, który będzie właściwie weryfikował autentyczność produktów leczniczych w centralnym rejestrze leków.
 • Krok 1

  Systemowe rozwiązanie umożliwiające weryfikację autentyczności leków.

  Na początku rozmawiamy i analizujemy obecny stan faktyczny, tj. zachodzące wewnętrzne i zewnętrzne procesy w placówkach medycznych oraz dotychczasowe podejmowane działania, by dobrze zrozumieć potrzeby i oczekiwania szpitali oraz aptek. Dzięki naszej wiedzy, doświadczeniu i znajomości rynku medycznego oraz informacji od klienta przystępujemy do projektowania kompleksowego systemu umożliwiającego weryfikację autentyczności leków.

 • Krok 2

  Integracja z innymi systemami szpitalnymi.

  Dzięki elastyczności systemu umożliwiającemu jego pracę niezależnie od infrastruktury systemów szpitalnych, zintegrujemy go z innymi systemami, jakie działają w danej jednostce medycznej.

 • Krok 3

  Wdrożenie i wsparcie powdrożeniowe oraz utrzymaniowe.

  W ramach wsparcia wdrożeniowego przeszkolimy z obowiązków ustawy oraz sposobu użytkowania systemu. W ramach wsparcia utrzymaniowego będziemy świadczyć pomoc w przypadku ewentualnych problemów z obsługą systemu, diagnozować potrzeby szpitala itp.

 • Krok 4

  Monitoring zmian prawnych w obszarze ustawy fałszywkowej.

  Dzięki stałemu monitoringowi, apteka szpitalna nie będzie musiała monitorować wymagań ustawodawcy, ponieważ w obszarze systemu weryfikacji leków będziemy to robić za placówki. A w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w procedurach szpitala / apteki wynikających ze zmian wymagań ustawodawcy, poinformujemy o tym placówki z wyprzedzeniem i wprowadzimy konieczne zmiany.

 • Krok 5

  Bieżący kontakt i optymalizacja - automatyzacja.

  Będąc w bieżącym kontakcie ze szpitalami i aptekami będziemy reagować na ich potrzeby – rozwijać system o kolejne funkcjonalności, dzięki którym procesy będą automatyzowane i optymalizowane – w zgodzie z wysokimi standardami procesu cyfryzacji szpitali, jaki zachodzi na całym rynku europejskim.