NASZE PROJEKTY

OLAF – Asystent Mądrego Leczenia

Idea mądrego leczenia

Jakie powinno być leczenie?

Skuteczne? Bezpieczne? Świadome? Maksymalnie zindywidualizowane? Transparentne?

Dla nas proces leczenia szpitalnego powinien łączyć te wszystkie aspekty. Leczenie powinno być po prostu mądre, oparte o współpracę specjalistów – lekarza, pielęgniarki, farmaceuty. To właśnie ich dobre współdziałanie może zapewnić optymalny i bezpieczny proces farmakoterapii, oparty o zasadę 6W.

właściwy pacjent
właściwy lek
właściwa dawka
właściwa droga podania
właściwy czas podania
właściwa dokumentacja

Z kolei w centrum mądrego leczenia powinien być pacjent świadomy swojej choroby i całego procesu zdrowienia.

W tym celu kreujemy rozwiązania, które zwiększają efektywność farmakoterapii.

To dlatego stworzyliśmy OLAF-a Asystenta Mądrego Leczenia.

Stworzyliśmy aplikacje OLAF, by takie mądre leczenie było dostępne dla każdej placówki medycznej w Polsce. Stworzyliśmy OLAF-a dla Ciebie.

Czym jest olaf?

OLAF – Asystent Mądrego Leczenia

OLAF, to nowoczesny i wygodny mobilny Asystent wspierający personel medyczny szpitala - lekarza, pielęgniarkę, farmaceutę - w prowadzeniu farmakoterapii pacjenta. Ma być bezpiecznie i efektywnie. Ma być mądrze.

To także system, który zwiększa wydajność ekonomiczną szpitala i generuje oszczędności.

OLAF to otwarty system, który od początku projektowania powstawał we współpracy z rynkiem medycznym, angażując farmaceutów, pielęgniarki i lekarzy w tworzenie wszystkich funkcjonalności.

Dzięki czemu aplikacja OLAF jest zgodna z potrzebami każdego użytkownika
- minimalizując ilość zbędnych aktywności na etapie leczenia, a maksymalizując efektywność ich pracy.

zobacz

Czym jest OLAF?

Jak działa Asystent
i kogo wspiera?

JAK DZIAŁA?

Zintegrowany proces leczenia

OLAF porządkuje i jasno określa drogę od zlecenia, przez przygotowanie, aż do podania leku pacjentowi.
Z uwzględnieniem nowej roli farmaceuty, który za pośrednictwem tej platformy ma możliwość konsultacji
online z lekarzem i proponowania najbardziej optymalnego dla pacjenta planu farmakoterapii.

 • Lekarz
  Zlecenie leku
 • Pielęgniarka
  Przygotowanie leku
 • Pielęgniarka
  Podanie leku

Farmaceuta
Wsparcie, Konsultacje, Doradztwo

Asystent OLAF, to system, który pozwala na realizowanie i monitorowanie działań występujących
w całym procesie leczenia pacjenta.

Projekt OLAF

LEKARZ

Podejmuje decyzję o sposobie leczenia.

FARMACEUTA

Wspiera proces leczenia swoją wiedzą i doświadczeniem.

PACJENT

Docelowo pacjent ma dostęp do najważniejszych informacji o przyjmowanych lekach oraz całym procesie farmakoterapii. Dzięki czemu sam pacjent staje się aktywnym uczestnikiem procesu leczenia.

PIELĘGNIARKA

Pomaga w przygotowania leku i podania go pacjentowi, minimalizując ryzyko błędu (nadzór nad zasadą 6W).

KORZYŚCI

W czym wspiera OLAF?

LEKARZ

 • dostęp do kluczowych informacji dotyczących farmakologicznego leczenia pacjenta,
 • praca w dowolnym miejscu, będąc blisko pacjenta,
 • możliwość wyszukiwania leków w dostępnej bazie produktów,
 • dostęp do informacji o danym leku i jego zamiennikach,
 • dostęp do danych o zleconych pacjentowi i przyjmowanych przez niego lekach,
 • definiowanie i zapisywanie własnych schematów lekowych,
 • zlecanie leku w dowolnym miejscu, zarówno w szpitalu przy łóżku pacjenta, jak i w sytuacjach wyjątkowych poza placówką w sposób bezpieczny.

PIELĘGNIARKA

 • lepsza organizacja pracy zespołu medycznego,
 • pomoc w podniesieniu standardu i zwiększeniu bezpieczeństwa opieki nad pacjentem,
 • nadzór nad zasadą 6W
 • łatwy i szybki dostęp do informacji o lekach do podania,
 • sprawniejsze składanie zamówień na leki,
 • kontrola nad poprawnością wykonania zaleceń lekarza.

FARMACEUTA

 • zdalne konsultacje całego zespołu medycznego
 • aktywny udział farmaceuty w doborze leku dla pacjenta,
 • zwiększona kontrola nad obrotem leków w szpitalu,
 • możliwość dokonywania właściwych przeglądów lekowych i rekomendacje swoich propozycji zmian,
 • zgłaszanie działań niepożądanych oraz sygnalizowanie przed interakcjami leków,
 • szybkie zamawianie leków przez oddziały.

PACJENT, SZPITAL, ZESPÓŁ MEDYCZNY

Lepsza współpraca lekarza, pielęgniarki i farmaceuty, daje również wymierne korzyści dla szpitala, jako jednostki świadczącej konkretne usługi medyczne. Obecność OLAFA w szpitalu podwyższa jakość działań, a jednocześnie – zwiększa wydajność ekonomiczną i generuje oszczędności.

Ponadto OLAF, to także przydatne rozwiązanie dla pacjenta. Docelowo dostęp do informacji o przyjmowanym leku oraz całym procesie farmakoterapii będzie miał także sam pacjent, dzięki czemu stanie się partnerem w procesie zdrowienia.

Poznaj wszystkie zalety OLAF-a

Mobilny i całodobowy dostęp do informacji o pacjencie w zakresie leczenia farmakologicznego.

Dostęp do informacji o pacjencie w dowolnym miejscu.

Otwarty system gotowy na integrację.

Ustalenie prawidłowego przebiegu leczenia pacjenta.

Automatyczna, elektroniczna dokumentacja medyczna.

Bezpieczna farmakoterapia – odpowiednie leki w odpowiednich dawkach (zasada 6W).

Pełna kontrola procesu: od zlecenia leku, przez przygotowanie, do podania go pacjentowi.

Optymalizacja czasu pracy personelu medycznego.

Zdalna współpraca specjalistów w procesie leczenia.

Tak właśnie wygląda proces wspierania mądrego i bezpiecznego leczenia realizowanego przez
zintegrowany zespół medyczny przy udziale naszego Asystenta OLAF-a.

Teraz!
Zastosuj w swojej placówce OLAF-a
Asystenta Mądrego Leczenia

skontaktuj się

2018 - 2020 © Wszystkie prawa zastrzeżone | Realizacja: Sensorama