Mieszkańcy miast i wsi

 • Poczucie bezpieczeństwa, wsparcia i opieki poprzez szybki kontakt z personelem medycznym.
 • Komfort w procesie leczenia i zdrowienia.
 • Skrócenie czasu pobytu pacjenta w placówce oraz mniejsza ilość wizyt w szpitalu.
 • Większa i łatwiejsza dostępność do usług medycznych – bez względu na region zamieszkania.
 • Komfortowe usługi telemedyczne i telekonsultacyjne.
 • Możliwość kontynuowania leczenia w przyjaznym środowisku domowym.
 • Intuicyjne rozwiązania technologiczne - łatwiejszy i bezpieczny dostęp do historii leczenia i dotychczasowych zaleceń lekarzy.
 • Internetowy łatwy dostęp do własnych danych medycznych.

Placówki medyczne

 • Optymalizacja kosztów i większa ekonomiczność placówek medycznych.
 • Poprawa wydajności pracy, dzięki możliwości obsłużenia większej liczby pacjentów w tym samym czasie.
 • Poprawa komfortu codziennej pracy personelu medycznego i odciążenie od wielu bieżących czynności.
 • Zastosowanie nowoczesnych narzędzi wspierających profilaktykę i leczenie.
 • Wzrost efektywności leczenia dzięki możliwości długoterminowego diagnozowania pacjenta. 
 • Skrócenie czasu pobytu pacjenta w placówce.
 • Zwiększenie zasięgu świadczonych usług medycznych o społeczność mieszkańców korzystającą z Internetu.
 • Komfortowy dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentów.
 • Lepsza i bardziej optymalna możliwość bieżącej kontroli stanu zdrowia pacjentów.
 • Wzrost renomy placówki w wyniku zwiększenia zadowolenia i zaufania pacjentów. 

Samorządy

 • Rozbudowa nowoczesnej infrastruktury informatycznej podległych placówek medycznych.
 • Bardziej efektywne i wymierne śledzenie danych o stanie zdrowia mieszkańców w podziale na terytoria.
 • Udostępnienie mieszkańcom innowacyjnych usług telemedycznych i teleopiekuńczych – wizerunek nowoczesnych samorządów.
 • Uruchomienie centralnych rejestrów medycznych dla mieszkańców.