Co u nas słychać?

Aktualności

Wypełnij formularz

Informujemy, że raport udostępniamy Państwu nieodpłatnie. Przy pobraniu raportu niezbędne jest tylko i wyłącznie wyrażenie zgody na otrzymywanie od Lideo S.A. oraz spółek należących do grupy Pelion S.A. informacji handlowej poprzez wiadomości e-mail oraz na Państwa numer telefonu. Zarówno zamówienie przez Państwa raportu, jak i poniższe zgody, są dobrowolne i w każdym momencie mogą zostać wycofane. W związku z tym, celem zamówienia raportu prosimy o zaznaczenie poniższych zgód:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na mój adres e-mail, ujęty w formularzu, informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dotyczącej Lideo S.A. oraz spółek grupy Pelion S.A.
Wyrażam zgodę na korzystanie z mojego numeru telefonu, ujętego w formularzu, w celu inicjowania połączeń oraz przesyłania wiadomości SMS dotyczących treści marketingowych Lideo S.A. oraz spółek grupy Pelion S.A.
Zapoznałam/em się z informacjami o przetwarzaniu przez Lideo S.A. moich danych osobowych, ujętych w formularzu, dostępnych pod adresem: www.lideo.tech/polityka-prywatności.html („Obowiązek informacyjny”).

Poznajmy się

Kim jesteśmy i co robimy?

Jesteśmy zespołem specjalistów i ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie IT oraz własnym zespołem ds. komercjalizacji projektów start’upowych (analitycy biznesowi, deweloperzy, testerzy, product owner, specjaliści ds. bezpieczeństwa, analitycy BI). W ramach strategicznej współpracy z Urtica Sp. z o.o., posiadamy swoje struktury w 5 miastach w Polsce oraz 17 przedstawicieli regionalnych.

Jesteśmy skoncentrowani na rozwiązaniach technologicznych, które pozwolą uczynić funkcjonowanie służby zdrowia bardziej przyjazne w sensie ekonomicznym oraz organizacyjnym, a pacjentom zdrowieć w bardziej komfortowych warunkach.

Korzystając z ogromnego doświadczenia i wsparcia finansowego całej Grupy Pelion oraz z ponad 27-letniej współpracy biznesowej Urtica ze środowiskiem medycznym, możemy śmiało realizować nawet najbardziej ambitne projekty związane z innowacją, a zarazem rozwojem polskich szpitali.

Po co powstało Lideo, w ramach Urtica i Grupy Pelion?

Powstaliśmy po to, aby przyspieszyć oraz urealnić proces transformacji cyfrowej w polskich szpitalach.

icon

 

Polityka prywatności danych gromadzonych poprzez witrynę spółki Lideo S.A. z siedzibą we Wrocławiu www.lideo.tech

  

 1. Cel Dokumentu

Niniejsza Polityka Prywatności, zwana w dalszej kolejności „Dokumentem”, przedstawia zasady informujące Użytkowników witryny www.lideo.tech (dalej jako: „Witryna”) o aspektach pozyskiwania, przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych (dalej jako: „Dane”) w ramach Witryny.

 1. Podstawa prawna

Podstawę prawną niniejszego Dokumentu stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

 1. Administrator Danych

Administratorem danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 54-613 Wrocław, ul. Krzemieniecka 120, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, REGON: 931902779, z kapitałem zakładowym w wysokości 4.972.900,00 PLN, opłaconym w całości. 

 1. Gromadzenie Danych Użytkowników

4.1 Dane Użytkowników gromadzone są poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w zakładce „Kontakt” na Witrynie, jak również zakładce „Kariera – Dołącz do nas” Witryny. Spółka gromadzi i przetwarza Dane celem wykorzystania ich do kontaktu z Użytkownikiem zainteresowanym działalnością Spółki, w ramach prowadzonej przez siebie działalności, jak również celem realizacji usług i w związku z ich realizacją, a także w celach marketingowych – jeżeli Użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę.

4.2 Lideo S.A. będzie przetwarzać Państwa dane w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, zawód.

4.3 Dane pozyskiwane są od Użytkowników poprzez Witrynę za ich dobrowolną zgodą (podstawa prawna przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4.4 Odbiorcą Państwa danych osobowych jest Spółka oraz podmioty należące do grupy kapitałowej Pelion S.A. oraz podmioty współpracujące ze Spółką.

4.5 Spółka informuje ponadto, że zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW może przechowywać zapytania HTTP kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Zapytania mogą obejmować m.in. następujące informacje: publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer Użytkownika); nazwa stacji Użytkownika - identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa; czas nadejścia zapytania; pierwszy wiersz żądania http; kod odpowiedzi http; liczba wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do Witryny nastąpiło przez odnośnik; informacje o przeglądarce Użytkownika; informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP. Dane te nie są jednak kojarzone z konkretnymi Użytkownikami korzystającymi z Witryny (z zastrzeżeniem punktów powyższych).

4.6 Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

 1. Bezpieczeństwo Danych

5.1 Spółka informuje, że stosuje wewnętrzne polityki bezpieczeństwa informacji, zapewniające właściwą ochronę Danych przed nieuprawnionym ich pozyskaniem oraz wykorzystaniem przez osoby trzecie.

 1. Dostęp Użytkowników do Danych

6.1 Każdy Użytkownik posiada możliwości wglądu do swoich Danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.

6.2 Realizacja uprawnień, o których mowa w punkcie 6.1. powyżej, możliwa jest poprzez kontakt ze Spółką w jednej z następujących form:

a) Formularz kontaktowy dostępny w zakładach: „Kontakt” na Witrynie oraz „Kariera – Dołącz do nas”  Witryny;

b) Wiadomość e-mail na adres: 

c) Pisemnie (listownie) na adres siedziby Spółki, wskazany w punkcie 3 powyżej.

6.3 Wiadomość, skierowana do Spółki zgodnie z punktem 6.2., powinna zawierać wskazanie jednego z żądań Użytkownika, o których mowa w punkcie 6.1. powyżej.

6.4 Użytkownicy mają ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Zmiany Dokumentu

7.1 W przypadku zmiany aktualnej wersji Dokumentu, Spółka zastrzega możliwość wprowadzenia odpowiednich modyfikacji do powyższych zapisów. 

7.2 Zmiana aktualnej wersji Dokumentu obowiązuje od momentu dokonania jego modyfikacji na Witrynie, zgodnie z punktem 7.1. powyżej.


Polityka wykorzystywania plików „cookies” w serwisie internetowym www.lideo.tech („Polityka cookies”)

Serwis internetowy www.lideo.tech może używać plików cookies (tzw. „ciasteczek”). Cookies to pliki zawierające  różne informacje, które są zapisywane na Twoim urządzeniu, gdy odwiedzasz stronę internetową. Pliki cookies umożliwiają dostosowanie działania stron do preferencji użytkowników. Dzięki plikom cookies możliwa jest analiza najczęściej odwiedzanych stron serwisu www.lideo.tech, oraz zachowań użytkowników. Pliki cookies pozwalają nam na pomiar skuteczności reklam oraz dostosowanie przekazu do konkretnej grupy odbiorców. Dzięki plikom cookies jesteśmy w stanie doskonalić i ulepszać serwis internetowy www.lideo.tech, tak aby korzystanie z nich było jeszcze łatwiejsze i wygodniejsze.

I.  Rodzaje plików cookies

W serwisie www.lideo.tech stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

 • Pliki cookies niezbędne – są niezbędne do korzystania ze strony internetowej i jej funkcjonalności oraz do zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z bankowości elektronicznej i podtrzymania twojej sesji. Bez tego rodzaju plików cookies nie jest możliwe świadczenie ci wielu usług, które oferujemy. Ten rodzaj plików cookies nie zbiera informacji w celach marketingowych.
 • Pliki cookies analityczne - te pliki cookies zbierają informacje o tym w jaki sposób korzystasz ze strony internetowej np. jakie podstrony odwiedzasz najczęściej i czy podczas ich odwiedzania pojawiają się błędy, możemy również sprawdzać źródła ruchu - kierunki przekierowania. Ten rodzaj cookies nie zbiera informacji pozwalających na zidentyfikowanie osoby fizycznej, ale może zbierać adresy IP urządzenia, z którego korzystasz ze strony internetowej. Wszystkie zbierane informacje są anonimowe i służą jedynie do doskonalenia i ulepszania serwisów internetowych, dostosowania działań strony do preferencji użytkownika oraz zoptymalizowania wyświetlania reklam np. aby zapobiegać wielokrotnemu wyświetlaniu tej samej reklamy. Możemy również dokonywać pomiaru skuteczności reklam.
 • Pliki cookies reklamowe – Nasze pliki cookies oraz pliki cookies dostawców zewnętrznych umożliwiają dostosowanie treści dopasowanych do konkretnej grupy odbiorców, są wykorzystywane w celu prowadzenia kampanii marketingowych oraz kampanii remarketingowych. Pliki te pamiętają, że odwiedzałeś nasze serwisy i jakie aktywności na nich wykonałeś, a zebrane w ten sposób informacje są przekazywane do dostawców zewnętrznych.
 • Pliki cookies własne- ustawiane są przez serwery internetowe naszych serwisów.
 • Pliki cookies osób trzecich – ustawiane są przez serwery internetowe innych stron niż nasze serwisy.

II. Jak długo pliki będą przechowywane?

Ze względu na okres przechowywania można wyróżnić pliki cookies „stałe” oraz „sesyjne”. Pliki cookies „stałe” pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. Pliki cookies „sesyjne” pozostają w przeglądarce internetowej do momentu jej wyłączenia, bądź wyjścia, wylogowania się ze strony internetowej, na której zostały zamieszczone.  Są to przede wszystkim pliki cookies niezbędne.

III. Możliwość wyłączenia plików cookies 
Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych najczęściej zezwalają na używanie i umieszczanie w nich plików cookies. Istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej w taki sposób, aby przed każdym umieszczeniem pliku cookies pojawiał się stosowny monit. Użytkownik może również całkowicie zablokować obsługę plików cookies. Wiąże się to jednak z całkowitym bądź częściowym uniemożliwieniem poprawnego działania serwisu internetowego www.lideo.tech.

Poniżej przedstawiamy linki do instrukcji najpopularniejszych przeglądarek informujące o tym jak dokonać zmiany w ustawieniach dotyczących plików cookies.

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy skontaktować się z nami pod następującym adresem mailowym:  
  
Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat plików cookies wejdź na stronę http://wszystkoociasteczkach.pl/


Obowiązek informacyjny

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”) – Lideo S.A. informuje, że:

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych, Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł ("Spółka"). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres: .

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

 1. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce, np. wystawienie faktury lub rachunku, przechowywanie dokumentacji związanej z realizowanymi usługami (podstawa prawna przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 2. w celu wykonywania umowy, której stroną jest przedsiębiorca indywidualny, lub w celu podjęcia na żądanie tego przedsiębiorcy działań przed zawarciem umowy (podstawa prawna przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. w celach prawnie uzasadnionych interesów Spółki, tj. w celach marketingowych produktów i usług Spółki (podstawa prawna przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. f w zw. z pkt. 47 zd. ostatnie preambuły RODO).

Odbiorcą Państwa danych osobowych jest Spółka oraz podmioty należące do grupy kapitałowej Pelion S.A. oraz podmioty współpracujące ze Spółką.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia wypełniania obowiązku prawnego (m.in. rozwiązania lub wygaśnięcia umowy i przedawnienia wszelkich z niej roszczeń oraz zakończenia obowiązku archiwizacyjnego), a w każdym przypadku na wypadek wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia - co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres:  lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.

Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, , nr tel.: +48 71 344 56 59.

Państwa dane osobowe będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do państwa potrzeb na podstawie historii zakupów, co skutkować będzie wysyłaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.

Spółka informuje ponadto, że w przypadku, gdy uzyskała Państwa dane osobowe od Państwa pracodawcy (lub podmiotu, z którym współpracują Państwo na podstawie umowy cywilnoprawnej) - celem kontaktu w związku z wykonywaniem umowy z tym podmiotem albo współpracą przed zawarciem umowy - przetwarza Państwa dane w następującym zakresie: imię i nazwisko, miejsce pracy, stanowisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej e-mail. Źródłem pochodzenia danych jest w tym wypadku Państwa pracodawca (lub podmiot, z którym współpracują Państwo na podstawie umowy cywilnoprawnej).

 

Privacy Policy applicable to data collected through the website of Lideo S.A. with its seat in Wroclaw www.lideo.tech

1. Purpose of this Document

This Privacy Policy, hereinafter referred to as the "Document”, describes the rules informing the Users of www.lideo.tech website (hereinafter: "Website") about all the aspects of collecting, processing and protecting personal data (hereinafter: "Data") as part of the Website.

2. Legal basis

The Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and the repeal of Directive 95/46/EC (general data protection regulation; OJ L 2016 No. 119, p. 1) and the Personal Data Protection Act of 10 May 2018 (Journal of laws from 2018, item1000) for the legal basis for this Document.

3. Data Controller

Lideo Spółka Akcyjna seated in Wrocław (54-613) at ul. Krzemieniecka 120, registered in the District Court for Wrocław Fabryczna, VI Commercial Division, under the following KRS (National Court Register) number: 0000042067, NIP (tax identification number): 8992216249, share capital of 250,000.00 PLN (hereinafter: "Company") is the Controller of personal data.

4. Collecting Users Data

4.1 User data are collected through the contact form available under the "Contact us" tab on the Website as well as under the "Accelerator - Report a Project" tab and "Career - Join us" tab on the Website. The Company collects and processes the Data to use them in order to contact the Users interested in Company’s activity, as part of its activity, to provide services and in relation to their provision, and also for marketing purposes - if the Users grants separate consent.
4.2 Data are collected from the Users through the Website upon their voluntary consent (legal basis for processing - Article 6(1)(a) of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and the repeal of Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).
4.3 Data may be transferred to other entities only with the User’s consent of and only for the purpose covered by such consent. The data may also be entrusted for their processing on behalf of the Company to the Company’s processors.
4.4 The Company further informs that in accordance with the established practice of most websites, it may store http requests sent to the server. Resources being viewed are identified by URLs. Requests may include, among others, the following information: public IP address of the computer from which a given request was sent (it may be the User’s computer); the name of the User station - identification made via http protocol, if possible; time of request; the first line of an http request; http response code; number of bytes sent via server, URL of the page previously visited by the User (referer link) - when the Website was accessed through a referrer link; information on the User’s browser; information about errors that occurred upon implementation of an http transaction. Nevertheless, these Data are not associated with specific Users visiting the Website (subject to the provisions above).
4.5 Your personal data shall be subject to automated processing consisting in matching our offer to your needs on the basis of purchase history, which will result in sending offers with the content matching your preferences.

5. Data Security

5.1 The Company informs that it has internal information security policies to ensure appropriate protection of Data against their unauthorised acquisition and use by third parties.

6. User access to Data

6.1 Each User has the right to access his/her data, rectify them, erase them or restrict their processing, and the right to object to their processing and right to transfer his/her data.
6.2 The exercise of the rights referred to in item 6.1. above is possible through contacting the Company in one of the following manner:
a) via contact form available under the "Contact" tab on the Website as well as under the "Accelerator - Report Project" and "Career - Join us" tabs on the Website;
b) via email to:
c) in writing (via mail) to the address of the registered seat of the Company specified in item 3 above.
6.3 A message addressed to the Company in accordance with item 6.2 should specify at least one of the User’s requests referred to in item 6.1. above.
6.4 The Users shall also have the right to submit a complaint to the supervisory authority - the President of the Office for Personal Data Protection.

7. Amendments to the Document

7.1 In the event of any amendments to the current version of the Document, the Company reserves the possibility of introducing appropriate modifications to the above provisions.
7.2 Any amendment to the current version of the Document shall be valid from the moment of its modification on the Website in accordance with item 7.1 above.

Policy of using cookie files on www.lideo.tech ("Cookie Policy") 

www.lideo.tech may use cookie files (the so-called "cookies"). Cookies are files containing various information that are saved on your device when you visit a website. Cookies allow for the website customisation to user preferences. Owing to cookies, the analysis of the most frequently visited pages of www.lideo.tech and user behaviour is possible. Cookies allow us to measure the effectiveness of advertising and to adapt the content to a specific group of recipients. Owing to cookies, we are able to improve and enhance www.lideo.tech website so that its use is even easier and more convenient.

I Types of cookies

We use the following types of cookies on www.lideo.tech:
• Necessary cookies - are necessary to use the website and its functionalities, and to ensure the safe use of electronic banking and maintain your session. Without this type of cookies the provision of many services that we offer is not possible. These cookies do not collect information for marketing purposes.
• Analytical cookies - these cookies collect information on how you use the website e.g. what subpages you visit most frequently and whether any errors occur during your visit. We may also check the source of traffic - redirections. These cookies do not collect information allowing for the identification of a natural person but may collect IP addresses from the device you are using to visit the website. All collected information are anonymous and used only to improve and enhance the websites, adjust website operation to user preferences and optimise the display of ads to e.g. prevent repeated display of the same ads. We may also measure the effectiveness of advertising.
• Advertising cookies - Our cookies and cookies of external suppliers allow for the content adjustment to suit a particular group of recipients. Such cookies are used to conduct marketing and remarketing campaigns. These files remember that have you have visited our website and your activity thereon. Information collected in such a manner is forwarded to external suppliers.
• Our own cookies – are set by web servers of our websites.
• Third party cookies - are set by the web servers of websites other than ours.

II. For how long will your files be stored?

Due to the storage period, one may distinguish “permanent” and “session” cookies.
"Permanent" cookies remain on the web browser of a device until they are deleted by the user or for a predefined period of time specified in cookie parameters.
“Session” cookies remain on the web browser until it is closed, or until the leaves or logs off from the website, on which they are placed. These are primarily necessary cookies.

III. Option to disable the cookies

The default settings of Internet browsers usually allow for using and placing cookies. You can set your web browser in such a manner as to ensure that a notification message appears before cookies are placed. The user may also entirely block cookies. This however will totally or partially prevent the proper operation of www.lideo.tech.

Please find below links to the instructions of the most popular browsers on how to change cookie settings.
• Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
• Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka?osab=a&s=ciastoczka&r=0&as=s
• Internet Explorer https://supportmicrosoft.com/pl-pl/help/V7442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
• Opera http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
• Safari https://supportapple.com/pl-pl/guido/safari/sfri1147l/mac

In case of any additional questions or doubts please contact us via email at:

If you want to find out more about cookies, go to http://wszystkoociasteczkach.pl/

Information obligation

In order to fulfil the obligations imposed upon personal data controller by the regulation of the European Parliament and of the Council (EU) of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and the repeal of Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation, hereinafter referred to as "GDPR") - Lideo S.A. informs that:

In the case of processing your personal data, Lideo Spółka Akcyjna seated in Wrocław (54-613) at ul. Krzemieniecka 120, registered in the District Court for Wrocław Fabryczna, VI Commercial Division of the National Court Register (KRS), under the following KRS number: 0000042067, NIP (tax identification number): 8992216249, share capital of 250,000.00 PLN (hereinafter: "Company") is the Controller of your personal data. You may contact the Company also via e-mail at: .

Your personal data shall be processed for one or more of the following purposes:
1. for the purpose of fulfilling the legal obligation of the Company, e.g. issuing an invoice or receipt, storing documentation related to the services being rendered (legal basis for data processing - Article 6(1)(c) of the GDPR;
2. for the purpose of performing a contract to which an individual entrepreneur is a party or for the purpose of undertaking any activities upon that entrepreneur’s request before concluding the contract (legal basis for data processing - Article 6(1)(b) of the GDPR:
3. for the purposes of the legitimate interests of the Company, i.e. for the purpose of marketing the Company’s products and services (legal basis for data processing - Article 6(1)(f) in conjunction with item 47, last sentence of the GDPR preamble).

The Company is the only recipient of your personal data and Member data will be processed only for authorised personnel or associates of the company.

Your personal data will be stored until the legal obligation is fulfilled (including termination or expiry of the contract and limitation of any and all claims resulting therefrom, and the fulfilment of the archiving obligation), and in each case, in the event of your objection to their processing or request for their removal, which you may submit via mail to the address of the registered seat of the Company, via email to the following email address: or in any other manner specified in the emails addressed to you.

You have the right to require the Company to grant you access to your personal data, to rectify or erase them, or restrict their processing as well as the right to object to their processing and right to transfer your data.

You have the right to submit a complaint to the supervisory authority - the President of the Office for Personal Data Protection.

Your personal data shall be subject to automated processing consisting in matching our offer to your needs on the basis of purchase history, which will result in sending offers with the content matching your preferences.

The Company further informs that if it has obtained your personal data from your employer (or an entity that you cooperate with under a civil law contract) for the purpose of contacting that entity in connection with the performance of the contract or cooperation before the contract conclusion, the Company processes the following data: name and surname, place of residence, position, phone number, email address. In this case your employer (or an entity that you cooperate with under a civil law contract) is the data source.

 

Dziękujemy za wypełnienie formularza.

Prosimy oczekiwać na kontakt z naszym przedstawicielem.


Na wskazany adres e-mail został wysłany link potwierdzający wysłanie wiadomości i jednocześnie prośbę o weryfikację e-maila. Jeśli nie otrzymasz od nas wiadomości, sprawdź folder Spam / Oferty / Reklamy / Społeczności, itp.

Czas oczekiwania na link aktywacyjny może wynieść do kilku minut.

Dziękujemy za wypełnienie formularza zapisu na Webinar


Na wskazany adres e-mail został wysłane niezbędne informacje . Jeśli nie otrzymasz od nas wiadomości, sprawdź folder Spam / Oferty / Reklamy / Społeczności, itp.

Czas oczekiwania na link aktywacyjny może wynieść do kilku minut.

Kontakt

Lideo S.A.

 • Siedziba firmy

  ul. Krzemieniecka 120,
  54-613 Wrocław
  Polska

  NIP: 8992216249
  REGON: 931902779
  KRS: 0000042067

 • +48 71 732 84 80

Jak dojechać?


Lideo S.A. zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy w wysokości 4.972.900,00 zł, opłacony w całości.

Informacja o Lideo S.A. jako Administratorze Danych Osobowych dostępna jest pod adresem: Polityka prywatności

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Lideo S.A. na adres mojej poczty e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Lideo S.A. połączeń przychodzących i/lub wiadomości SMS w celach handlowych i marketingowych, zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym.
Oświadczam, że Spółka przed przesłaniem jej moich danych osobowych ujętych w formularzu udzieliła mi wszystkich wymaganych prawem informacji. Więcej
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lideo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000042067, NIP: 8992216249, o kapitale zakładowym w wysokości 4.972.900,00 zł, wpłaconym w całości ("Spółka"). Mogą Państwo skontaktować się ze Spółką również poprzez wiadomość e-mail na adres .
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu – odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym. Niezależnie od tego, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, to jest odpowiedź na Państwa pytania lub wątpliwości ujęte w formularzu kontaktowym, a dotyczące działalności Spółki, jak również interes marketingowy (promocja produktów i usług Spółki) - a zatem art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest Spółka oraz podmioty należące do grupy kapitałowej Pelion S.A. oraz podmioty współpracujące ze Spółką.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Spółce żądania ich usunięcia - co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Spółki, w formie wiadomości e-mail na adres lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 6. Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, , nr tel.: +48 71 344 56 59.
 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na dopasowaniu naszej oferty do Państwa potrzeb, np. na podstawie faktu Państwa zatrudnienia w określonym podmiocie - co może skutkować kierowaniem do Państwa oferty o treści dostosowanej do Państwa preferencji.
Mniej

icon

2018 - 2020 © Wszystkie prawa zastrzeżone | Realizacja: Sensorama