Na te i wiele więcej pytań odpowiedzi uzyskają uczestnicy szkolenia branżowego pod hasłem „Praktyczne wdrożenie dyrektywy fałszywkowej w aptekach szpitalnych”. Wydarzenie odbędzie się 13 listopada br. o godz. 9:00 w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Poznaniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


Poznańskie wydarzenie rozpocznie cykl szkoleń, który będziemy realizowany do lutego 2019 r. na terenie całej Polski. Organizatorami szkolenia są firma Lideo S.A. oraz Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska. Kolejne spotkania będą wspierane przez wybrane wojewódzkie Izby Aptekarskie na terenie kraju.

Spotkanie kierujemy do farmaceutów szpitalnych oraz osób zarządzającymi procesami administracyjnymi w szpitalach.

Zachęcamy do uczestnictwa!Logo WOIA Poznan

Zgłoszenia można przesyłać drogą e-mailową na adres: do dnia 8 listopada 2018 r.

W treści e-maila prosimy o podanie: imienia, nazwiska, telefonu i e-maila kontaktowego, a także nazwy apteki i jej miejscowości oraz łącznej ilości osób z Państwa placówki, która weźmie udział w spotkaniu branżowym.

Zapisy: Marianna Spisak

tel. 61 861 96 93 (wew. 104)

www.woia.pl

Program merytoryczny: Sławomir Dłubak

tel. 693 367 575

www.lideo.tech

Za udział w konferencji przewidziane jest przyznanie 2 punktów edukacyjnych (miękkich) w ramach szkoleń ciągłych, wpisywanych na podstawie listy obecności.

Agenda 1

CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA

Dyrektywa fałszywkowa

Od 9 lutego 2019 r. zaczną obowiązywać nowe wymagania prawne w zakresie identyfikacji produktów leczniczych oraz gromadzenia i wymiany danych na ich temat. Parlament Europejski Dyrektywą 2011/62/UE (dyrektywa fałszywkowa) wprowadził obowiązek umieszczania na opakowaniach leków podwójnych zabezpieczeń chroniących przed sfałszowaniem. Obowiązek ten dotyczy większości leków dostępnych na receptę oraz części leków bez recepty.

Wychodząc naprzeciw unijnym regulacjom i chcąc pomóc przedstawicielom aptek szpitalnym odpowiednio przygotować się do wejścia w życie unijnych przepisów, zorganizowaliśmy cykl szkoleń pt. „Praktyczne wdrożenie dyrektywy fałszywkowej w aptekach szpitalnych”.

Zakres szkolenia i korzyści

W trakcie spotkania zostaną poruszone zagadnienia z zakresu tzw. dyrektywy fałszywkowej – kwestie formalno-prawne oraz organizacyjne przygotowujące farmaceutów do pracy wedle wytycznych unijnej dyrektywy. Uczestnicy poznają także możliwości technologiczne jakie w ramach dyrektywy można  zastosować w celu automatyzacji codziennej pracy - z korzyściach dla swojej placówki oraz wszystkich jej interesariuszy. Szkolenie będzie łączyć, zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną.

Po spotkaniu uczestnicy będą posiadać wiedzę z zakresu:

  • dyrektywy fałszywkowej – realizacji wymogów unijnych oraz kwestii formalno-prawnych,
  • nowych obowiązków wytwórców i produktów leczniczych w świetle rozporządzenia komisji (UE) 2016/161,
  • właściwych sposobów weryfikacji autentyczności produktów leczniczych,
  • nowoczesnych rozwiązań, które w efekcie pomogą aptekom wymóg prawny przekuć w swój atut, a jednocześnie będzie to szybko, sprawnie i niedużym kosztem,
  • narzędzi IT, które pracę ułatwią, zautomatyzują i przyspieszą codzienne procesy.

Szkolenie poprowadzą dr. n. farm. Piotr Merks,  Sekretarz Generalny EPhEU, przewodniczący Związków Zawodowych Pracowników Farmacji (ZZPF) oraz Sławomir Dłubak, Key Account Manager Lideo S. A.

Dr. n. farm. Piotr Merks, Sekretarz Generalny EPhEU, przewodniczący Związków Zawodowych

Pracowników Farmacji (ZZPF).

Farmaceuta z ponad 16-letnim doświadczeniem, ekspert w branży farmaceutycznej, szczególnie w zakresie wdrażania Dyrektywy Fałszywkowej (FMD), projektów innowacyjnych oraz projektowania nowych usług farmaceutycznych. Laureat wielu nagród oraz wyróżnień w Polsce i za granicą. Obecnie realizuje 16 projektów badawczych w zakresie farmacji społecznej w ramach współpracy z Oxoford University, CHEO, FIP. Aktywnie działa na rzecz poprawy zdrowia publicznego, bezpieczeństwa stosowania leków i eliminacji leków fałszowanych z obrotu detalicznego. Autor projektów, publikacji, wykładowca na międzynarodowych konferencjach, organizator programu: Farmaceuci bez granic.

Screen Shot 2017 03 06 at 13.56.54

 

Sławomir Dłubak, Key Account Manager Lideo S. A.

Doświadczony praktyk biznesu z 17-letnim stażem. Fascynat internetu i nowej technologii w branży medycznej. Z sukcesem wprowadzał na rynek oprogramowania w chmurze dla wielu branż. Studiował Medycynę Weterynaryjną, Absolwent Informatyki w Biznesie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Obecnie menadżer w Lideo S.A. zaangażowany we wprowadzenie Systemu Weryfikacji Autentyczności Leków do Aptek Szpitalnych.

slawomir dlubak