Prestiżowe wydarzenie organizowane przez Krajową Organizację Weryfikacji Autentyczności Leków, to jedno z ważniejszych punktów w tym roku w harmonogramie spotkań branżowych na temat dyrektywy fałszywkowej. Podczas wydarzenia, po pierwsze prezentowane były różne rozwiązania technologiczno-informatyczne, niezbędne w procesie weryfikacji autentyczności leków. Po drugie, Michał Kaczmarski, Prezes Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków (KOWAL) i  Michał Byliniak z Naczelnej Izby Aptekarskiej przybliżali hurtownikom, farmaceutom i przedstawicielom szpitali między innymi zobowiązania w zakresie unijnego rozporządzenia, etapy brzegowe Projektu, a także obecny status przygotowania do wdrożenia systemu.

Naszym reprezentantem był Paweł Mieczkowski, Kierownik projektu w Lideo, który przedstawił możliwości Systemu Weryfikacji Autentyczności Leków - czyli SWAL’a. Dzięki niemu farmaceuci kompleksowo będą mogli technologicznie przygotować się do wejścia w życie unijnych przepisów i zgodnie z wymaganiami poprawnie weryfikować autentyczność leków i wydawać je ze swoich aptek. To wszystko możliwe będzie za sprawą dedykowanego systemu Lideo oraz terminala skanującego, który zapewnia kompleksowe zarządzanie cały procesem uwierzytelnienia autentyczności produktów leczniczych w aptekach szpitalnych.

System dostarczany przez Lideo umożliwi aptece weryfikację leków przed jego wydaniem poprzez skanowanie umieszczonych na opakowaniach leków kodów 2D i „odpytanie” centralnej bazy o status danego leku. Apteka szpitalna będzie mogła także zeskanować opakowanie w przypadku np. wydaniu, zwrotu, chęci zweryfikowania opakowania leku w dowolnym momencie np. przy przyjęciu i każdym innym wymaganym przez dyrektywę zakresie. Apteka będzie miała także wgląd do pełnej historii wykonanych operacji.

Weryfikacja autentyczności leków ma na celu sprawdzenie pochodzenia produktów, czyli uwierzytelnienie czy dany produkt pochodzi z legalnych źródeł i widnieje w specjalnej unijnej bazie. Dzięki procesowi identyfikacji produktów leczniczych zostanie zminimalizowany, a w efekcie wyeliminowany problem fałszowania produktów, który zagraża zdrowiu i życiu pacjentów.

Więcej informacji na temat możliwości, funkcjonalności i korzyści z wdrożenia Systemu Weryfikacji Autentyczności Leków dostępnych jest tutaj: www.lideo.tech/swal