#Raport 2020

Była to już 19. edycja raportu organizowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.Inicjatywy oraz projekty CSR w #Raport2020, zostały pogrupowane według 7 obszarów normy ISO 26000:

  • ład organizacyjny,
  • praktyki z zakresu pracy,
  • prawa człowieka,
  • środowisko,
  • uczciwe praktyki operacyjne,
  • zagadnienia konsumenckie,
  • zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Miło nam, że mogliśmy w tej edycji i jednocześnie w niełatwym dla wszystkich roku, bo w okresie pandemii, pokazać nasze odpowiedzialne prowadzenie biznesu w branży healthcare. Pokazać, że nawet – a może zwłaszcza – w tej nowej i niełatwej rzeczywistości jest zawsze miejsce na społecznie zaangażowane akcje, które mogą przynieść wiele korzyści naszym odbiorcom. To był i wciąż jest czas, gdzie szczególnie warto dzielić się wiedzą, pomocą i doświadczeniem, co konsekwentnie realizowaliśmy.  

Raport2020 banner POBIERZ 720x360 1

„Edukator i Partner rynku farmaceutycznego” – na czym polega? 

Odpowiedzialne zarządzanie relacjami z interesariuszami zewnętrznymi, troska o nich, a także ułatwianie dostępu do wiedzy i wsparcie w działaniach zawodowych, to główny kierunek przyświecający nam w projekcie „Edukator i Partner rynku farmaceutycznego”. Jednym z kluczowych elementów ww. działań było wydanie przez naszą spółkę bezpłatnej publikacji „Polscy farmaceuci vs. weryfikacja autentyczności leków”. Była to odpowiedź na ważne zmiany wchodzące z dniem 1.07.2020 r. w ustawie Prawo farmaceutyczne. Publikacja została poprzedzona badaniami ilościowo-jakościowymi wśród farmaceutów, z których wynikało, że edukacja w tym zakresie jest potrzebna. Darmowy e-book w zrozumiały sposób opisuje zmiany prawne, stan zaplecza technologicznego aptek, a także pokazuje realne potrzeby farmaceutów i dobre praktyki weryfikacji leków. To przydatne kompendium wiedzy, po które sięgnęłokilkaset farmaceutów szpitalnych i z aptek ogólnodostępnych. 

Edukacja interesariuszy była również realizowana poprzez bezpłatne materiały: poradnik branżowy pt. „Dyrektywa fałszywkowa w praktyce a rynek zdrowia” oraz webinardotyczący serializacji leków z udziałem eksperta Lideo, które stały się źródłem praktycznej wiedzy.

Te i szereg innych akcji realizowanych w minionym roku, to konsekwentnie realizowana strategia, jaką od początku istnienia Lideo sobie obrało – firmy, która nie jest zwykłym dostawcą usług IT, ale edukatorem i partnerem na rynku szpitalnym. 

Więcej na temat raportu i wszystkie dobre praktyki 2020 można przeczytaj tutaj  >> http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2021/04/FOB_Raport2020.pdf